Kratochvíla Bohumil
telefon: 737 871 590
e-mail: bob.kratochvila@seznam.cz

(najdete mě také na justice.cz)
(najdete mě také na cech podlahářů.cz)

 


Úvodní informace   Ceník služeb   Dotaz, objednávka   Kontakt

Ceník znaleckých posudků:

 • Cestovní náhrady 5 Kč / km
 • Základní zpracování posudku 2500 Kč až 3500 Kč
 • Ostatní náklady (měření relativní vlhkosti, rovinnosti, nivelety) 150 Kč / úkon (do 100m2), dále dle dohody
 • Měření ohm. odporu dle sazebníku specializované firmy
 • Měrění vlhkosti podlahy CM metodou 500Kč / úkon (obnáší tři měřící místa)
 • Ostatní úkony dle povahy a dohody
 • Zpracování návrhů (nástřihové plány, projekty)dle dohody
 • Předem je nutno zaslat písemnou závaznou objednávku (může být e-mailem). Složení kauce 2000,-Kč předem+ prvotní cestovní náklady (cesta na místo a zpět), jinak dle dohody. Kauce se může uhradit na místě šetření. Posudek je možno vypracovat do 10- ti dnů, pokud jsou všechny podklady a měření.

 • Po prvním záznamu a měřeních jsem schopen odhadnout přibližně náročnost a dohodnout se na přibližné na celkové ceně posudku.

 • Konsultační hodina 250,-Kč

 • Zpracování nástřihového plánu, projektu 900 Kč až 2000 Kč (dle náročnosti)

 • Rekonstrukce a pokládka podlahovin dle dohody a předem vypracovaného rozpočtu

 • Rekonstrukce byt. jader dle dohody a předem vypracovaného rozpočtu.


 

 

 

Znalec podlah - znalec v oboru podlahových krytin a úprav podlah
Podlahy, podlahové krytiny - Bohumil Kratochvíla